Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

Για κάθε ζημιά (σωματική βλάβη ή υλική ζημιά) που προκαλούμε σε συνανθρώπους μας είμαστε νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι να τους αποζημιώσουμε. Με τα προγράμματα Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται η αστική ευθύνη του οικογενειάρχη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου, της συζύγου, των παιδιών του ή και λοιπών συγγενών του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με αυτόν.