Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματά σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλεια, σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς ρήτρες.