Εταιρικό προφίλ

​Η Alfa Point Α.Ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 στην Θεσσαλονίκη με την ιδιότητα του Insurance Broker.

Επίσης διατηρεί υποκαταστήματα στην Βόρεια Ελλάδα στις πόλεις της Δράμας και της Καβάλας.

Η βασική εξειδίκευση της εταιρίας είναι στον κλάδο Υγείας και Σύνταξης, αλλά και στο κομμάτι των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου των κλάδων Πυρός, Αστικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Προϊόντων, Μεταφορών αλλά και Ασφάλειες Πιστώσεων.

Επίσης ήταν από τους πρωτοπόρους στην ασφάλιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως και της Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος. Φυσικά η εταιρία ασκεί τους υπόλοιπους κλάδους, όπως του Αυτοκινήτου, Πυρός Κατοικιών, Νομικής Προστασίας κ.α.

insurance broker

Στην Alfa Point Α.Ε. έχουμε την δύναμη και την δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε τους καλυτέρους όρους συνεργασίας για τους πελάτες μας με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Τέλος, η εταιρία συνεργάζεται μονό με διεθνείς Ασφαλιστικούς Κολοσσούς του χώρου.