Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ασφαλιστικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε επαγγελματία, μπορείτε να προστατευτείτε από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Προσφέρετε περισσότερα στους εργαζομένους σας, επιλέγοντας ένα από τα δεκάδες προγράμματα ομαδικής ασφάλισης. Επιλέξτε ένα ομαδικό πρόγραμμα σύνταξης, υγείας ή προστασίας και επωφεληθείτε από τα προνομιακά ασφάλιστρα που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις ασφάλισης για τους εργαζομένους σας.

Επαγγελματική Νομική Προστασία

Επαγγελματική Νομική Προστασία

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον ασκείτε με επιμέλεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά απρόοπτα γεγονότα και προβλήματα μπορούν πάντα να παρουσιαστούν. Η Επαγγελματική Νομική Προστασία απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που

Read more…

Ασφάλιση πιστώσεων

Ασφάλιση πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από απρόβλεπτους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους. Οι εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισμού της επιχείρησής σας. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων, μπορείτε να προστατεύσετε τις τρέχουσες και μελλοντικές ταμειακές ροές σας, τα κέρδη

Read more…

Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων

Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων

Πάντα σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες και την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, αναλαμβάνουμε την ασφάλιση οποιουδήποτε μεγάλου βιομηχανικού και εμπορικού κινδύνου. Μέσα από έναν ολοκληρωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό ασφάλισης, μπορείτε να μεταφέρετε στην ασφαλιστική εταιρία, τους κινδύνους απρόβλεπτης ζημιάς ή απώλειας

Read more…

Ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων

Ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων

Θωρακίστε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας, με ένα από τα προγράμματα Ασφάλισης Μικρών Επιχειρήσεων που σας προσφέρουμε. Προσαρμόστε το κάθε πρόγραμμα στις ανάγκες σας προσθέτοντας τις προαιρετικές καλύψεις που χρειάζεστε, και εξασφαλίστε τη καλύτερη δυνατή λύση για τη δική σας επιχείρηση.

Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματά σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλεια, σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς ρήτρες.

Cyber-Insurance

Cyber-Insurance

Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας. Εξασφαλίστε την ψηφιακή σας προστασία μέσα από ένα πρόγραμμα ασφάλισης που προσφέρει όχι μόνο αμοιβές αποζημίωσης, αλλά και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που

Read more…