Διεκπεραιωση Ζημιας

Ουσιαστική μεσολάβηση στη διαδικασία της αποζημίωσης για την επιτάχυνσή της.

Συμβουλες

Αξιόπιστες και ποιοτικές συμβουλές βάσει της πολυετούς εμπειρίας μας.

Προσωπικες Λυσεις

Κάλυψη αναγκών για εσάς, την οικογένεια αλλά και την περιουσία σας.

Επαγγελματικες Λυσεις

Στήριξη στον επαγγελματία και τις καθημερινές του ανάγκες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Ανανεώσεις, εκδόσεις, πρόσθετες πράξεις, ακυρώσεις κτλ μέσω γεφυρών με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Συγκριτική τιμολόγηση

Φιλική προς το χρήστη εφαρμογή για άμεση σύγκριση αποτελεσμάτων.

Έκδοση συμβολαίων

Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε πραγματικό χρόνο .

Print & Pay

Συγκέντρωση των ανανεώσεων από πολλες εταιρίες σε μία σελίδα.

12

Ασφαλιστικές εταιρίες

25

Κλάδοι

100

Ασφαλιστικά προϊόντα


Είναι το όχημά σας ασφαλισμένο;

Ελέγξτε άμεσα εδώ με τη συμπλήρωση βασικών στοιχείων σας, εάν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο.

Φιλικός διακανονισμός

Ενημερωθείτε εδώ εάν η ασφαλιστική σας εταιρία εντάσσεται στον φιλικό διακανονισμό.

Συνήθεις ανάγκες

Αυτοκίνητο

Οικονομικές λύσεις από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες.

Ασφάλιση κατοικίας

Λύσεις για κάλυψη της κατοικίας σας. Μεγάλο φάσμα επιλογών από πλήρη πακέτα μέχρι κάλυψη ενυπόθηκης κατοικίας.

Επιχείρηση

Ολοκληρωμένες λύσεις για μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις.

Υγεία

Νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προγράμματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη.

Σύνταξη-Αποταμίευση

Εξασφάλιση μελλοντικού εισοδήματος μέσα από εγγυημένες επενδύσεις.

Ζωής

Εξασφαλίστε το βιωτικό επίπεδο της οικογένειάς σας ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες καταστάσεις.