Το Portal της Alfa Point

Η Alfa Point παρέχει στους συνεργάτες της πρόσβαση στο portal της. Μέσω του portal ο συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το σύνολο του χαρτοφυλακίου του σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες που έχει σύμβαση.

Ο συνεργάτης μέσω του portal μας μπορεί:

  • Eισάγοντας μια φορά τα στοιχεία ενός οχήματος να κάνει τιμολόγηση σε πολλές εταιρείες.
  • Nα κάνει σύγκριση ανάμεσα σε πακέτα διαφόρων εταιρειών και να προχωρήσει στην έκδοση του συμβολαίου που επέλεξε ο πελάτης.
  • Να παρακολουθεί τις επερχόμενες ανανεώσεις συμβολαίων από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Να βλέπει τη συνολική εικόνα της παραγωγής του, τα ασφάλιστρα που εισέπραξε καθώς και τις προμήθειές του.

Ακόμα, η χρήση του portal βοηθά στην οργάνωση και την εύκολη διαχείριση του πελατολογίου, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε όλα τα έγγραφα του πελάτη, όπως δίπλωμα και άδεια. Στην καρτέλα πελάτη μπορούμε να δούμε με μια ματιά τα στοιχεία του πελάτη, το ιστορικό των ασφαλιστικών συμβολαίων του καθώς και τα έγγραφά του. Έτσι είναι εύκολο για το συνεργάτη να εξετάσει τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να προχωρήσει σε κάλυψη περισσότερων ασφαλιστικών του αναγκών (cross-selling).

quote